Vitnesbyrd

Nell: “Ei styrke for trua”

Nell Gaalaas-HansenMin Emmausvandring var ei styrke for trua. Jeg hadde ingen revolusjonerende opplevelse, men mange møter med Guds storhet og uendelige kjærlighet, først og fremst gjennom ord og handlinger fra team og medvandrere.

Hva Emmausvandringen har  betydd for meg:

  1. Trosliv
  2. Kunnskap
  3. Opplevelse
  4. Venner/nettverk

I et stramt regissert opplegg som en Emmausvandring, var det mangfoldet av mennesker, erfaringsbakgrunn og uttrykksmåter som kom til uttrykk også trosstyrkende. Tenk at Gud har skapt og kan bruke, så mange «raringer»

Jeg fikk ny kunnskap om kristendommen. Talene  ga, i varierende grad, ny kunnskap og nye vinklinger i bibelkunnskap og troslære.

Emmausvandringen var en fantastisk opplevelse. Sanseinntrykkene sto i kø og følelser ble satt  i sving. Det var kort vei mellom later og gråt.

I ettertid har jeg fått et nettverk som betyr uendelig mye. Gjennom Emmausgruppa lokalt, samlinger og team (før og under Emmausvandringen) har tilliten til og begeistringen for Gud økt.

Nell Gaalaas-Hansen