Frontkarusell

Ingeleiv og Kurt: “En fantastisk gavepakke – ta imot!”

Emmausvandringen opplevde vi som en gavepakke. Vi fikk tre ut av hverdagens tidsskjema og gjøremål og inn i ei god og oppbyggende boble. Uten tanke for tid, ble vi ledet gjennom langhelga, og gave på gave ble åpnet.

Da vi ble spurt om å delta på vandring var vi litt skeptiske til hva dette var. Var dette en slags sekt, losje eller noe? Dette ble avkreftet, og heldigvis valgte vi å stole på dem. Vi møtte nye mennesker og et opplegg vi visste lite og ingenting om. Men selve opplegget og rammene rundt, gjorde at vi kjente oss som en naturlig del av et omsorgsfullt fellesskap.

Vandringen var plassert i et naturidyllisk område som gav rom for små turer mellom øktene, med eller uten følge. Disse pustestoppene var gode å ha for å prøve å fordøye inntrykk. Slik sett, var ikke langhelga et hvilested, det ble mye å ta imot, og mye tok vi med oss hjem.

Langhelga er bygd opp rundt 15 givende og utfordrende taler rundt sentrale tema. I små fellesskap fikk vi mulighet til samtale, og vi ble utfordret til i fellesskap å gi tankene våre kreative uttrykk. Sammen med gode måltider, samlinger i kapellet og mange, mange små og større ingredienser, fikk vi en stor og god helhetsopplevelse som satt i lenge.

Denne indre vandringen hjalp oss til å tenke over prioriteringene vi gjør i hverdagen. Vi ble mer bevisst på å sette av tid til å være sammen med Gud. Vi hadde sterke opplevelser både med det vi fikk i opplegget, og i møte med medvandrerne våre.

At så mange orker og ikke minst ofrer av sin fritid for å stille opp for at vi skulle få ta del i denne pilegrimsvandringen, er imponerende og rørende. Vi er svært takknemlige for denne flotte gaven vi fikk, og anbefaler flest mulig å ta del i denne.

Så, sett av tid til deg selv og Gud!

Ingeleiv og Kurt Seland