Hva er en Emmausvandring?

Veien til Emmaus

Vi inviterer deg til å delta i en inspirerende opplevelse hvor du møter Jesus slik han blir presentert for deg gjennom andre kristne. Emmausvandringen er en tre dagers opplevelse av nytestamentlig kristendom og livsstil. Den har et meget strukturert opplegg. Hensikten er å styrke og fornye troen til de kristne og gjennom dem, familien, menigheten og verden der de lever. Emmaus er et fellesskap hvor legfolk og prester samarbeider for å fornye kirken.

Hva skjer ved Emmaus?

Emmaus vandringen er en 72 timers opplevelse. Du vil glede deg over tre dager med sang, bønn, tilbedelse, lek og gruppearbeid. Samtalene fokuseres på femten innlegg som blir holdt av legfolk og prester. Disse innleggene formidler hvordan Guds nåde kan bli levende i den kristne menighet og synliggjort i verden. Du kan få hjelp til å oppdage hvordan nåden virker i ditt daglige liv, og hvordan du kan bringe nåden videre til andre. Hver dag får du mulighet til å feire nattverd. Du får møte mennesker som har tid til å støtte deg, samtale og be med deg.

Hva skjer etter Emmaus?

Opplevelsen varer bare i tre dager, men du blir oppfordret til å bygge på erfaringene fra den resten av livet.  De som deltar i en vandring blir oppmuntret til å gjøre to ting:

  • å utvikle sitt åndelige liv gjennom studier og engasjement i menigheten
  • å bli mer aktive Kristi disipler i verden gjennom sin lokalmenighet

For å styrke og utvikle disippel-tjenesten, gir Emmaus bevegelsen flere muligheter:

  • Grupper fra fire til seks personer som møtes regelmessig for å dele erfaringer og oppmuntre hverandre til å være disipler.
  • Samlinger hvor Emmausvandrerne opplever fellesskap. tilbedelse og uformell undervisning.
  • Informasjon via nyhetsbrev om behov for engasjement og støtte ved kommende Emmaus vandringer.

 

Hensikten med Emmaus

Hensikten med Emmaus er å inspirere, utfordre og utruste lokale menighetsmedlemmer til kristen tjeneste i hjemmet, menigheten og på arbeidsplassen.

Emmaus legger vekten på hvordan et nådefylt liv kan leves og deles med andre.

Hvem kan delta?

Emmaus er åpen for medlemmer fra enhver kristen menighet. Emmaus har som mål å utvikle kristne ledere som:

  • er medlemmer i en lokal menighet
  • ønsker å styrke sitt åndelige liv
  • kan ha ubesvarte spørsmål om sin tro
  • forstår at det å være en kristen også omfatter ansvar for andre
  • er villig til å innvie sitt hverdagsliv til Gud