Vitnesbyrd

Grete: “Gud vil vise meg noe viktig”

Grete Lill FagerliJeg har i mange år brukt mye tid på å snakke om livet og troen i ulike gode fellesskap. Jeg har lest mye, og snakket enda mer. Så kom det en tid da jeg begynte å kjenne på en trang til å fordype mitt forhold til Gud, til å komme Ham enda nærmere og kanskje høre om Han ville meg noe mer.

Siden jeg tror og har erfart at Han taler til meg gjennom sitt Ord, var det naturlig å prøve å bruke Bibelen mer, og på en litt annen, måte enn tidligere: Jeg begynte å memorere Bibelvers, lære «minnevers» utenat slik som på Søndagsskolen. Jeg begynte å sette av litt mer tid til refleksjon over Bibelordet, og mer tid i bønn, stillhet og meditasjon.

Da jeg valgte å bli med på Emmausvandringen var det med en forventning om at Gud ville vise meg noe viktig om nettopp mitt forhold til Ham. Og gjennom talene, gruppearbeidene og det unike fellesskapet, var vandringen med på å fornye min kunnskap om den kristne troen og berike mine tanker om hva troen betyr i mitt liv. Men jeg fikk også en spesiell opplevelse av at Gud så meg akkurat der hvor jeg var. Gjennom gaver, Ord og handlinger forberedt og «for-bedt» av andre, viste Han meg at Han alltid er foran meg. Det er ikke noe sted jeg kan gå der Han ikke allerede er. Han vil at jeg skal slappe av og hvile i den vissheten, og vende all min oppmerksomhet mot Ham; «Så skal min Gud som er så rik på herlighet i Kristus Jesus gi dere alt dere trenger». Fil 4,19. Det var dette Han ville meg under dagene på Stenbekk, og det er dette Han stadig vil meg.

Grete Lill Fagerli