Arkivert

Emmaus Vest – Fellesskapssamling i Stavanger Metodistkirke torsdag 4. mai kl. 18-21.

Vi legger opp til følgende program der det vil være mye slakk til en god prat.

  1. Vi deler et måltid mat med pølser og brød på menyen.
  2. Informasjon om bakgrunnen for vandringene for de som er nye i fellesskapet. Det vil også være fokus på fadderrollen.
  3. 4. dagen tale
  4. Nattverdsamling med vitnesbyrd. (hva har Emmaus betydd for deg, og hva betyr den for dagen i dag)